Wersja: Normalna - Kontrastowa
WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn facebook twitter


Rozeznania cenowe

 • Tytuł:Rozeznanie cenowe na na dostawę części do urządzeń laboratoryjnych
  Numer:11
  Data dodania:2019-02-07
  Opis:

  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna z siedzibą w Olsztynie przy ul. Żołnierska 16, działając w oparciu o Regulamin postępowania w sprawach o udzielanie zamówień publicznych WSSE w Olsztynie,  zaprasza Państwa do złożenia oferty na dostawę części do urządzeń laboratoryjnych.

   

  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

   

  Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie przesłane  faxem (fax. 089/679-16-97 lub mailem: a.krasinska@wsse.olsztyn.pl lub za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

   

  Ofertę można również złożyć w wersji papierowej w zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego, tj. Olsztyn, ul. Żołnierska 16, w pokoju 201, II piętro w terminie do dnia 13.02.2019r. do godziny 12.00. Opakowanie powinno być oznaczone w następujący sposób: „Oferta na dostawę części do urządzeń laboratoryjnych”. Znak sprawy R/11/2019.


  Ofertę można także złożyć za pośrednictwem Platformy Przetargowej wsse.logintrade.net w terminie do dnia 13.02.2019r. do godziny 12.00. Do złożenia oferty nie jest potrzebny podpis elektroniczny. 

   

  Zapraszamy do zarejestrowania się na w bazie naszych wykonawców pod adresem wsse.logintrade.net/rejestracja oraz zachęcamy do aktywnego korzystania z możliwości jakie daje narzędzie PZP24.pl. Rejestracja na Platformie PZP24.pl jest dla Państwa bezpłatna, a korzystanie z niej usprawni proces komunikacji. W razie pytań technicznych związanych z logowanie i obsługą platformy prosimy o kontakt bezpośrednia z infolinią techniczną pod numerem 71/ 787 37 27 wew. 1. lub pod adresem email helpdesk@logintrade.net.

   

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.02.2019r. r. o godzinie 12.15 za pośrednictwem Platformy Przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

   

  Informacje z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie https://wsse.logintrade.net/rejestracja/regulaminowe.html oraz na stronie internetowej www.wsse.olsztyn.pl


 
 
 
 
 
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

  10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
  tel.: 89 524 83 00
  fax: 89 679 16 99

  wsse.olsztyn@pis.gov.pl