Wersja: Normalna - Kontrastowa
WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn facebook twitter


Przetargi

 • Tytuł:Pytania i odpowiedzi
  Data dodania:2013-04-15

  Dotyczy przetargu

  Tytuł:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
  Numer:ZP/3230/02/13
  Data dodania:2013-04-10
  Opis:

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, pocztowych przesyłek kurierskich oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym do każdego miejsca w kraju i zagranicą na rzecz WSSE w Olsztynie.
  Numer ogłoszenia: 53961 - 2013; data zamieszczenia: 10.04.2013 
 
 
 
 
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

  10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
  tel.: 89 524 83 00
  fax: 89 679 16 99

  wsse.olsztyn@pis.gov.pl