Wersja: Normalna - Kontrastowa
WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn facebook twitter


Przetargi

 • Tytuł:Ogłoszenie wyników do zadania 3, 4, 5, 6
  Data dodania:2019-11-22


  Data akutalizacji:2019-11-22 11:36:54  Dotyczy przetargu

  Tytuł:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
  Numer:ZP.3230.25.19
  Data dodania:2019-11-13
  Opis:

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na dostawę części do urządzeń laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Olsztynie. 
 
 
 
 
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

  10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
  tel.: 89 524 83 00
  fax: 89 679 16 99

  wsse.olsztyn@pis.gov.pl