Wersja: Normalna - Kontrastowa
WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn facebook twitter


Przetargi

 • Tytuł:Odpowiedzi na pytania
  Data dodania:2019-03-05

  Załączniki:

  1. Odpowiedzi na pytania

  Dotyczy przetargu

  Tytuł:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
  Numer:ZP.3230.07.19
  Data dodania:2019-02-28
  Opis:

  Ogłoszenie nr 519841-N-2019 z dnia 2019-02-28 r. 

  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na dostawę barwników, odczynników do identyfikacji w systemie VITEK MS-DS., testów, materiałów do identyfikacji CARBA, lateksów, krążków, e – testów, surowic, kart i materiałów pomocniczych do aparatu VITEK 2 Compact dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Olsztynie. 
 
 
 
 
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

  10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
  tel.: 89 524 83 00
  fax: 89 679 16 99

  wsse.olsztyn@pis.gov.pl