Wersja: Normalna - Kontrastowa
WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn facebook twitter


Przetargi

 • Tytuł:OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
  Data dodania:2012-07-31
  Opis:

  Olsztyn: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) na dostawę sprzętu laboratoryjnego: wzorcowego źródła drgań służącego do sprawdzania i wzorcowania przyrządów do pomiaru drgań o oddziaływaniu ogólnym i miejscowym na organizm człowieka wraz z wzorcowaniem, zestawu trójstanowiskowego do filtracji wody, strzykawek szklanych o poj. 250 i 500 µl.

  Numer ogłoszenia: 278382 - 2012; data zamieszczenia: 31.07.2012


  Dotyczy przetargu

  Tytuł:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
  Numer:ZP/3230/05/12
  Data dodania:2012-06-15
  Opis:

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) na dostawę sprzętu laboratoryjnego: wzorcowego źródła drgań służącego do sprawdzania i wzorcowania przyrządów do pomiaru drgań o oddziaływaniu ogólnym i miejscowym na organizm człowieka wraz z wzorcowaniem, zestawu trójstanowiskowego do filtracji wody, strzykawek szklanych o poj. 250 i 500 µl.
  Numer ogłoszenia: 204734 - 2012; data zamieszczenia: 15.06.2012 
 
 
 
 
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

  10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
  tel.: 89 524 83 00
  fax: 89 679 16 99

  wsse.olsztyn@pis.gov.pl