Wersja: Normalna - Kontrastowa
WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn facebook twitter


Przetargi

 • Tytuł:ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
  Data dodania:2012-05-31

  Dotyczy przetargu

  Tytuł:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
  Numer:ZP/3230/04/12
  Data dodania:2012-05-16
  Opis:

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) na dostawę podłóż, wskaźników do kontroli procesu autoklawowania/sterylizacji, kolumienek, materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku i worków na odpady medyczne.
  Numer ogłoszenia: 158090 - 2012; data zamieszczenia: 16.05.2012 
 
 
 
 
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

  10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
  tel.: 89 524 83 00
  fax: 89 679 16 99

  wsse.olsztyn@pis.gov.pl