Wersja: Normalna - Kontrastowa
WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn facebook twitter


Przetargi

 • Tytuł:ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
  Data dodania:2012-05-10
  Opis:

  Dotyczy: Postępowanie na dostawę podłóż, wskaźników do kontroli procesu autoklawowania/sterylizacji, testów do badań mikrobiologicznych i wkładów do wytwarzania warunków beztlenowych, testów do wykrywania toksyn gronkowcowych, kolumienek i materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku.


  Dotyczy przetargu

  Tytuł:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
  Numer:ZP/3230/02/12
  Data dodania:2012-04-18
  Opis:

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) na dostawę podłóż, wskaźników do kontroli procesu autoklawowania/sterylizacji, testów do badań mikrobiologicznych i wkładów do wytwarzania warunków beztlenowych, testów do wykrywania toksyn gronkowcowych, kolumienek i materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku. 
 
 
 
 
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

  10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
  tel.: 89 524 83 00
  fax: 89 679 16 99

  wsse.olsztyn@pis.gov.pl