Wersja: Normalna - Kontrastowa
WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn facebook twitter


Przetargi

 • Tytuł:Odpowiedzi i zmiana SIWZ -zadanie 20,23
  Data dodania:2015-04-23

  Dotyczy przetargu

  Tytuł:Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy
  Numer:ZP/3230/04/15
  Data dodania:2015-04-03
  Opis:

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na dostawę testów mikrobiologicznych, surowic, lateksów, krążków i testów diagnostycznych dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. 
 
 
 
 
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

  10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
  tel.: 89 524 83 00
  fax: 89 679 16 99

  wsse.olsztyn@pis.gov.pl