Wersja: Normalna - Kontrastowa
WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn facebook twitter


Przetargi

 • Tytuł:Pytania i odpowiedzi
  Data dodania:2014-05-20

  Dotyczy przetargu

  Tytuł:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
  Numer:ZP/3230/11/14
  Data dodania:2014-05-15
  Opis:

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. ) na dostawę odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie
  Numer ogłoszenia: 164518 - 2014; data zamieszczenia: 15.05.2014 
 
 
 
 
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

  10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
  tel.: 89 524 83 00
  fax: 89 679 16 99

  wsse.olsztyn@pis.gov.pl