Wersja: Normalna - Kontrastowa
WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn facebook twitter


Przetargi

 • Tytuł:OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
  Data dodania:2014-04-09
  Opis:

  Ogłoszenie nr 72109-2014 z dnia 2014-04-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie usług telefonii komórkowej z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje...
  Termin składania ofert: 2014-04-11

  Numer ogłoszenia: 120778 - 2014; data zamieszczenia: 09.04.2014

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

  Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 72109 - 2014 data 03.04.2014 r.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Żołnierska 16/201, 10-561 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5279500, fax. 089 5279788.

  SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

  II.1) Tekst, który należy zmienić:

  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

  - W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16, pokój 201.

  - W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16, pokój 201..


  Załączniki:

  Data akutalizacji:2014-04-09 10:54:26  Dotyczy przetargu

  Tytuł:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
  Numer:ZP/3230/09/14
  Data dodania:2014-04-03
  Opis:

  Świadczenie na rzecz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie usług telefonii komórkowej z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych.
  Numer ogłoszenia: 72109 - 2014; data zamieszczenia: 03.04.2014 
 
 
 
 
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

  10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
  tel.: 89 524 83 00
  fax: 89 679 16 99

  wsse.olsztyn@pis.gov.pl