Wersja: Normalna - Kontrastowa
WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn facebook


Przetargi

 • Tytuł:OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
  Data dodania:2013-03-25

  Załączniki:

  wyniki-autoklaw.pdf

  Dotyczy przetargu

  Tytuł:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
  Numer:ZP/3230/04/13
  Data dodania:2013-03-15
  Opis:

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) na dostawę autoklawu z monitorowaniem przebiegu cyklu sterylizacji pożywek przeznaczonych do badań bakteriologicznych wód, w tym również w kierunku Legionella.

  Numer ogłoszenia: 104528 - 2013; data zamieszczenia: 15.03.2013


 
 
 
 
 
Dopalacze Odświeżamy nasze miasta1KrokMoje dziecko idzie do szkoły Trzymaj formę
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

  10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
  tel.: 89 524 83 00
  fax: 89 679 16 99

  wsse.olsztyn@pis.gov.pl