Wersja: Normalna - Kontrastowa
WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn facebook


Przetargi

  • Tytuł:Pytania i odpowiedzi
    Data dodania:2015-11-12

    Dotyczy przetargu

    Tytuł:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
    Numer:ZP.3230.19.2015
    Data dodania:2015-11-06
    Opis:

    Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na dostawę odczynników, testów, standardów, wzorców, buforów, podłoży oraz materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.
    Numer ogłoszenia: 161969 - 2015; data zamieszczenia: 06.11.2015


 
 
 
 
 
Dopalacze Odświeżamy nasze miasta1KrokMoje dziecko idzie do szkoły Trzymaj formę
  • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

    10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
    tel.: 89 524 83 00
    fax: 89 679 16 99

    wsse.olsztyn@pis.gov.pl