Wersja: Normalna - Kontrastowa
WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn facebook


Przetargi

 • Tytuł:Pytania i odpowiedzi
  Data dodania:2012-04-20
  Opis:

  Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę podłóż, wskaźników do kontroli procesu autoklawowania/sterylizacji, testów do badań mikrobiologicznych i wkładów do wytwarzania warunków beztlenowych, testów do wykrywania toksyn gronkowcowych, kolumienek i materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku.

   

  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) udziela wyjaśnień na przesłane zapytania dotyczące treści SIWZ wyżej wymienionego postępowania.

   

  Zadanie III

  Pytanie:

  Poz. 1-3 – Prosimy o podanie czy szalki mają być sterylizowane radiacyjnie czy aseptycznie?

  Odpowiedź:

  Postępowanie o zamówienie dotyczy Płytek Petriego aseptycznych.

  Pytanie:

  Poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szalki pakowane po 25 sztuk w rękawie?

  Odpowiedź:

  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ilości płytek w rękawie, ze względu na wielkość badanych serii – pozostałe płytki tracą jałowość. Postępowanie dotyczy Płytek Petriego z tworzywa sztucznego jednorazowego użytku sterylne o średnicy górnej 90-92 mm ; z żebrami wentylacyjnymi; sposób sterylizacji bez znaczenia - na każdym rękawie numer lotu i data ważności (pakowane po 20 sztuk w rękawie).

  Pytanie:

  Poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szalki pakowane po 10 sztuk w rękawie?

  Odpowiedź:

  Zamawiający dopuszcza zmianę ilości pakowanych płytek w rękawie z 20 sztuk na 10 sztuk, pod warunkiem, że ilość zaoferowanych płytek ogółem nie ulegnie zmianie, tj. 14 400 sztuk, a pozostałe wymagania zostaną spełnione.

   

  Zadanie X

  Pytanie:

  Poz. 48 – Prosimy o wydzielenie tej pozycji z pakietu, gdyż na 66 pozycji w pakiecie 65 z nich to podłoża i pożywki natomiast tylko ta jedna jest drobnym sprzętem laboratoryjnym. Proponowane rozwiązanie wpłynie korzystnie na konkurencyjność postępowania gdyż wydzielenie tej pozycji pozwoli uczestniczyć w przetargu bezpośrednim importerom, którzy sprowadzają tylko ten rodzaj asortymentu laboratoryjnego i mogą zaproponować wyroby o wysokiej jakości i w bardzo dobrych cenach dla Zamawiającego.

  Odpowiedź:

  Zamawiający wydziela pozycje 48 z zadania X, która stanowić będzie, po zmianie SIWZ, zadanie X ”A” –Lab. w Elblągu – Podłoża transportowe AMIES z wymazówką

  Pozostałe pozycje, tj. 1-47 oraz 49-66 stanowić będą nadal zadanie X – LBŚiŻ, Lab. w Elblągu – Podłoża  Data akutalizacji:2012-04-20 14:13:51  Dotyczy przetargu

  Tytuł:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
  Numer:ZP/3230/02/12
  Data dodania:2012-04-18
  Opis:

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) na dostawę podłóż, wskaźników do kontroli procesu autoklawowania/sterylizacji, testów do badań mikrobiologicznych i wkładów do wytwarzania warunków beztlenowych, testów do wykrywania toksyn gronkowcowych, kolumienek i materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku. 
 
 
 
 
Dopalacze Odświeżamy nasze miasta1KrokMoje dziecko idzie do szkoły Trzymaj formę
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

  10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
  tel.: 89 524 83 00
  fax: 89 679 16 99

  wsse.olsztyn@pis.gov.pl