Wersja: Normalna - Kontrastowa
WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn facebook


Przetargi

 • Tytuł:ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
  Data dodania:2013-12-05

  Dotyczy przetargu

  Tytuł:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
  Numer:ZP/3230/14/13
  Data dodania:2013-11-26
  Opis:

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) na dostawę aparatu Kocha, ław grzewczych cztero- i sześcio-stanowiskowych, mierników temperatury, pipety, strzykawki, pompki pipetowej, termohigrometrów, łaźni wodnej oraz aparatu filtracyjnego wraz z usługą wzorcowania.
  Numer ogłoszenia: 484374 - 2013; data zamieszczenia: 26.11.2013 
 
 
 
 
Dopalacze Odświeżamy nasze miasta1KrokMoje dziecko idzie do szkoły Trzymaj formę
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

  10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
  tel.: 89 524 83 00
  fax: 89 679 16 99

  wsse.olsztyn@pis.gov.pl