Wersja: Normalna - Kontrastowa
WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn facebook


Przetargi

 • Tytuł:Pytania i odpowiedzi
  Data dodania:2013-07-17


  Data akutalizacji:2013-07-17 13:34:59  Dotyczy przetargu

  Tytuł:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
  Numer:ZP/3230/09/13
  Data dodania:2013-07-12
  Opis:

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę odczynników, wzorców, surowic, testów, primerów, materiałów certyfikowanych, podłóż, kolumienek, testów do badań mikrobiologicznych, wskaźników do kontroli procesu autoklawowania/sterylizacji oraz wkładów do wytwarzania warunków beztlenowych
  Numer ogłoszenia: 274080 - 2013; data zamieszczenia: 12.07.2013 
 
 
 
 
Dopalacze Odświeżamy nasze miasta1KrokMoje dziecko idzie do szkoły Trzymaj formę
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

  10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
  tel.: 89 524 83 00
  fax: 89 679 16 99

  wsse.olsztyn@pis.gov.pl